Retourneren

14 dagen herroepingsrecht • Bij de aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Let op: het recht van retour geldt niet voor bedrijfsmatige aankopen.
 •  

 • Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product kunt u slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wilt maken, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren.
 •  

 • Het 14 dagen herroepingsrecht is van toepassing op consument aankopen op afstand (via onze website of per telefoon). Op andere bestellingen is het 14 dagen herroepingsrecht niet van toepassing.
 •  

 • Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Myscootershop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 •  

 • U als consument bent verantwoordelijk voor de retourzending. Wij raden u aan om de producten gecontroleerd uit te pakken en het verpakkingsmateriaal intact te houden en te bewaren. Het verpakkingsmateriaal kunt u gebruiken voor de retourzending indien u gebruik maakt van het 14 dagen herroepingsrecht.
 •  

 • U kunt bij de retourzending gebruik maken van ons retourformulier voor een snellere afhandeling. Dit retourformulier vindt u hier: Retourformulier (niet voor bedrijfsmatige aankopen).
 •